Sürrealist akımın ve deneysel sinemanın öncülerinden Man Ray’in, Robert Desnos’un La ‘place de l’etoile isimli şiirinden esinlenerek çektiği 1928 yapımı kısa filmi L’ étoile de mer, kırılgan bir aşk öyküsünü anlatır.

İki sevgilinin aşk öyküsüyle açılışını yapan filmde, bir arzu nesnesi olarak kadının yerini denizyıldızı alır. Robert Desnos’un bir kabare yıldızına olan aşkını simgeleyen denizyıldızı, filmde kadının erkeğe ayrılırken bıraktığı bir nesne olarak karşımızaMan Ray çıkar. İdeal ulaşılamaz kadınla denizyıldızı arasında tuhaf bağlantılar kurulur. Bastırılmış cinsel isteğin denizyıldızıyla simgelendiği filmde, bir anlamda denizyıldızı kadının yerini alır. Keza filmde denizyıldızının bir dizi erotik yakın çekimi mevcuttur.

Kadının bedenine sahip olamayan erkekle kadının görüntüsüne ulaşamayan seyirci aynı noktada konumlandırılır. Filmde söylenenle gösterilen imaj birbirinden farklıdır ve kelime oyunları yapılır. Sürekli olarak güzelliğinden bahsedilen kadının imajı yerine, deforme olmuş görüntülerle karşılaşan seyircinin bu yöndeki beklentisi boşa çıkarılır.

Man Ray filmde görüntüleri var olan anlamlarından soyutlandırıp onları sürrealist sanatın bir temsili olarak yabancı bir bağlamda konumlandırır. Bu bağlamda gerçeklerle düşlerin iç içe geçtiği filmde, gerçeğin nerde başlayıp düşün nerde bittiğini ayırt etmek güçleşir.

Reklamlar